Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija


 • Aneks 9. Općeg okvirnog sporazuma
 • Čl.8 Sporazuma o osnivanju
 • BHŽJK je osnovana za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske
 • BHŽJK razmatra i donosi odluke
 • Međunarodni željeznički promotor i predstavnik
 • Međuentitentitetski i međunarodni željeznički promet
 • Akteri uključeni u željezničke operacije i infrastrukturu
 • PIU BHŽJK-Jedinica za implementaciju projekata
 • Organizacija
 • Struktura željeznica u BiH
 • Lokacije predviđene za remont
 • Lokacije predviđene za elektrifikaciju
 • Lokacije predviđene za SS
 • Lokacije predviđene za TT
 • Lokacije predviđene za EE

Aneks 9. Općeg okvirnog sporazuma

Aneksom 9. Općeg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini, potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine, obzirom da unutar prometnog sektora željeznice predstavljaju specifičnu oblast i kao takve treba da imaju svoju sopstvenu posebnu strukturu, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska su osnovale Bosansko-Hercegovačku željezničku javnu korporaciju, skraćenog naziva BHŽJK.

Čl.8.Sporazuma o osnivanju

U skladu s Čl. 8. Sporazuma osnivači će poduzeti sve što je potrebno kao bi željezničke kompanije u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, a posebno menadžeri infrastrukture:

1. Djelovali u skladu sa odlukama BHŽJK

2. Bili odgovorni za održavanje željezničke infrastrukture na nivou standarda i pravila donešenih u Institucijama BiH

3. Se suzdržali od bilo koje akcije koja može naškoditi željezničkom prometu između Entiteta

BHŽJK je osnovana za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske

BHŽJK je osnovana za zajedničku dobrobit Federacije BiH i Republike Srpske i njena svrha je da uspostavi institucionalizovanu saradnju među Entitetima i da omogući donošenje odluka kako bi se neometano, sigurno i redovito mogao odvijati međuentitetski i međunarodni promet

BHŽJK razmatra i donosi odluke o:

- dodjeli željezničkih pravaca za međuentiteski i međunarodni promet, isključujući diskriminaciju

- usklađivanje sistema signalizacije, sigurnosti, telekomunikacija i drugih sistema na mreži oba Entiteta

- plaćanje računa između željezničkih kompanija

- dodjela i poslovanje donacijama koji su donirani ili posuđeni


Međunarodni željeznički promotor i predstavnik

BHŽJK djeluje kao zajednički međunarodni željeznički predstavnik Entiteta i novog željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini, uz poštivanje posebnog članstva željezničkih kompanija u međunarodnim organizacijama.

Međuentitentitetski i međunarodni željeznički promet

BHŽJK ispituje puteve i načine da poboljša i poveća međuentitentitetski i međunarodni željeznički promet i daje prijedloge u vezi s tim

Akteri uključeni u željezničke operacije i infrastrukturu

BHŽJK vrši ukupnu kontrolu različitih aktera uključenih u željezničku infrastrukturu ili operacije kako bi se osiguralo poštivanje propisa o međuentiteskom i međunarodnom prometu izdatih od institucija BiH

PIU BHŽJK - Jedinica za implementaciju projekata

BHŽJK i Projektne kompanije uspostavili su jedinicu za implementaciju željezničkih projekta u sastavu BHŽJK pod nazivom "PIU BHŽJK"