PIU BHŽJK-Jedinica za implementaciju projekata

BHŽJK i Projektne kompanije su uspostavili jedinicu za implementaciju projekta željeznica u BiH u sastavu BHŽJK pod nazivom “PIU BHŽJK”

PIU BHŽJK je do sada implementirao sljedeće važnije projekte:

Regionalni projekat željeznica u BiH I Kategorija
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Lot A Laka mehanizacija
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Lot B i C Laka mehanizacija
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Lot D vozila
EBRD-BHRPC 1-04/2002 Teška mehanizacija
EBRD-BHRPC 2-04/2002 Drezine
EBRD-BHRPC 4-05/2002 Lot A Signalizacija
EBRD-BHRPC 4-05/2002 Lot B Daljinska kontrola vuče
T1/01 2003 pruga Tuzla-Zvornik
RB1/04/2003 Most Volinja
S3/10/2003 Kabl
S1/08/2003 Putni prelazi
S2/09/2003 Prisoje-Stanari
B1/07/2003 Zgrade
B2/06/2003 Radionica Blažuj
T2/02/2003 Bradina-Konjic
T3/03/2003 Jošavka-Banja Luka
B4/13/2004 Radionica Zenica
B3/05/2004 Stanica Čapljina
B5/12/2004 Stanica DobojRegionalni projekat željeznica u BiH II Kategorija
PT-01/08 Konjic-Raška Gora Remont Pruge
PT-02/08 Raška Gora-Čapljina Remont Pruge
PT-03/08 Jošavka- Banja Luka Remont Pruge
Signalizacija na pruzi Konjic-Čapljina Isporuka i instalacija staničnog osiguranja
Doboj-Banja Luka Osiguranje stanica i putnih prelaza

PIU BHŽJK - Projekti u implementaciji:

Regionalni projekat željeznica u BiH II Kategorija
PT-04/14 Sarajevo-Bradina Remont Pruge i sanacija tunela Ivan