Босанско-Херцеговачка жељезничка јавна корпорација


 • Анекс 9. Општег оквирног споразума
 • Чл.8. Споразума о оснивању
 • БХЖЈК је основана за заједничку добробит Федерације БиХ и Републике Српске
 • БХЖЈК разматра и доноси одлуке
 • Међународни жељезнички промотор и представник
 • Међуентитентитетски и међународни жељезнички саобраћај
 • Актери укључени у жељезничке операције и инфраструктуру
 • ПИУ БХЖЈК-Јединица за имплементацију пројеката
 • Организација
 • Структура жељезница у БиХ
 • Локације предвиђене за ремонт
 • Локације предвиђене за електрификацију
 • Локације предвиђене за СС
 • Локације предвиђене за ТТ
 • Локације предвиђене за ЕЕ

Анекс 9. Општег оквирног споразума

Анексом 9. Општег оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини, потписаним у Паризу 14. децембра 1995. године, обзиром да унутар транспортног сектора жељезнице представљају специфичну област и као такве треба да имају своју сопствену посебну структуру, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска су основале Босанско-Херцеговачку жељезничку јавну корпорацију, скраћеног назива БХЖЈК.

Чл.8.Споразума о оснивању

У складу са Чл. 8. Споразума оснивачи ће предузети све што је потребно као би жељезничке компаније у Федерацији БиХ и у Републици Српској, а посебно менаџери инфраструктуре:

1. Дјеловали у складу са одлукама БХЖЈК

2. Били одговорни за одржавање жељезничке инфраструктуре на нивоу стандарда и правила донешених у Институцијама БиХ

3. Се суздржали од било које акције која може нашкодити жељезничком саобраћају између Ентитета

БХЖЈК је основана за заједничку добробит Федерације БиХ и Републике Српске

БХЖЈК је основана за заједничку добробит Федерације БиХ и Републике Српске и њена сврха је да успостави институционализовану сарадњу међу Ентитетима и да омогући доношење одлука како би се несметано, сигурно и редовно могао одвијати међуентитетски и међународни саобраћај

БХЖЈК разматра и доноси одлуке o:

- додјели жељезничких праваца за међуентитески и међународни саобраћај, искључујући дискриминацију

- усклађивање система сигнализације, сигурности, телекомуникација и других система на мрежи оба Ентитета

- плаћање рачуна између жељезничких компанија

- додјела и пословање донацијама који су донирани или посуђени


Међународни жељезнички промотор и представник

БХЖЈК дјелује као заједнички међународни жељезнички представник Ентитета и новог жељезничког сектора у Босни и Херцеговини, уз поштивање посебног чланства жељезничких компанија у међународним организацијама

Међуентитентитетски и међународни жељезнички саобраћај

БХЖЈК испитује путеве и начине да побољша и повећа међуентитентитетски и међународни жељезнички саобраћај и даје приједлоге у вези с тим

Актери укључени у жељезничке операције и инфраструктуру

БХЖЈК врши укупну контролу различитих актера укључених у жељезничку инфраструктуру или операције како би се осигурало поштивање прописа о међуентитеском и међународном саобраћају издатих од институција БиХ

ПИУ БХЖЈК - Јединица за имплементацију пројеката

БХЖЈК и Пројектне компаније успоставили су јединицу за имплементацију пројеката жељезница у БиХ у саставу БХЖЈК под називом "ПИУ БХЖЈК"