Сједиште БХЖЈК: Контакт:
Адреса: Мусала 2, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 658-148
Фаx: +387 33 615-986
E-mail: bhzjk@bih.net.ba info@bhzjk.ba

Сједиште Сектора правних и Сектора финансијских послова: Контакт:
Адреса: Мусала 2, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 658-148
Фаx: +387 33 615-986
E-mail: bhzjk@bih.net.ba info@bhzjk.ba

Сједиште Сектора за операције и Сектора за инфраструктуру: Контакт:
Адреса: Кнеза Милоша 105, 53000 Добој, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 53 241-788
Фаx: +387 53 241-788
E-mail: bhzjkdo@teol.net info@bhzjk.ba

Канцеларија БХЖЈК у Мостару: Контакт:
Адреса: Трг Ивана Крндеља 1, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 36 551-959
Фаx: +387 36 551-959
E-mail: bhzjk@bih.net.ba info@bhzjk.ba

Сједиште ПИУ БХЖЈК: Контакт:
Адреса: Кнеза Милоша 105, 53000 Добој, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 53 241-788
Фаx: +387 53 241-788
E-mail: bhzjk@bih.net.ba info@bhzjk.ba

ПИУ БХЖЈК-канцеларија Сарајево: Контакт:
Адреса: Чобанија 5, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 223-099
Фаx: +387 33 223-098
E-mail: bhzjk@bih.net.ba info@bhzjk.baКонтактирајте нас!

Ваши приједлози и сугестије су добродошли, као и пословне понуде, сарадња, позиви за ваше презентације, донације, сугестије и сл.