Босанско-Херцеговачка жељезничка јавна корпорација

Анексом 9. Општег оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини, потписаним у Паризу 14. децембра 1995. године се предвиђа успостављање, од стране Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, јавних корпорација у Босни и Херцеговине ради њихове обостране користи


>

Наша мисија

БХЖЈК је основана за заједничку добробит Федерације БиХ и Републике Српске и њена сврха је да успостави институционализовану сарадњу међу Ентитетима и да омогући доношење одлука у сектору саобраћаја


>

Жељезница као вид транспорта

Унутар транспортног сектора, жељезнице представљају специфичну област и треба да имају своју сопствену посебну структуру у циљу несметаног, сигурног и редовног одвијања међуентитетског и међународног жељезничког саобраћаја


>

Промоција и заступање жељезничког сектора

БХЖЈК дјелује као заједнички међународни жељезнички представник и промотор Ентитета и новог жељезничког сектора у БиХ


>

Развојни програми

Развојни програми жељезничког сектора БиХ су плод бројних и еминентних студија које су обухватиле све сегменте обнове и развоја жељезница у БиХ


>

Подршка у плановима развоја

Планови развоја жељезница у БиХ су темељито разматрани, те су добили подршку домаћих институција, банака кредитора, пријатељских земаља и донатора


>

Развој и управљање жељезничком инфраструктуром

Основна мисија БХЖЈК се посебно огледа у области управљања и снажног развоја жељезничке инфраструктуре


>

Јединица за имплементацију пројеката-ПИУ БХЖЈК

БХЖЈК и Пројектне компаније су успоставили јединицу за имплементацију пројеката жељезница у БиХ у саставу БХЖЈК под називом "ПИУ БХЖЈК"


>