ПИУ БХЖЈК-Јединица за имплементацију пројеката

БХЖЈК и Пројектне компаније су успоставили јединицу за имплементацију пројекта жељезница у БиХ у саставу БХЖЈК под називом "ПИУ БХЖЈК"

ПИУ БХЖЈК је до сада имплементирао сљедеће важније пројекте:

Регионални пројекат жељезница у БиХ I Категорија
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Лот А Лака механизација
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Лот Б и Ц Лака механизација
EBRD-BHRPC 3-04/2002 Лот Д возила
EBRD-BHRPC 1-04/2002 Тешка механизација
EBRD-BHRPC 2-04/2002 Дрезине
EBRD-BHRPC 4-05/2002 Лот А Сигнализација
EBRD-BHRPC 4-05/2002 Лот Б Даљинска контрола вуче
T1/01 2003 пруга Тузла-Зворник
RB1/04/2003 Мост Волиња
S3/10/2003 Кабл
S1/08/2003 Путни прелази
S2/09/2003 Присоје-Станари
B1/07/2003 Зграде
B2/06/2003 Радионица Блажуј
T2/02/2003 Брадина-Коњиц
T3/03/2003 Јошавка-Бања Лука
B4/13/2004 Радионица Зеница
B3/05/2004 Станица Чапљина
B5/12/2004 Станица Добој


Регионални пројекат жељезница у БиХ II Категорија
PT-01/08 Коњиц-Рашка Гора Ремонт Пруге
PT-02/08 Рашка Гора-Чапљина Ремонт Пруге
PT-03/08 Јошавка- Бања Лука Ремонт Пруге
Сигнализација на прузи Коњиц-Чапљина Испорука и инсталација станичног осигурања
Добој-Бања Лука Осигурање станица и путних прелаза

ПИУ БХЖЈК - Пројекти у имплементацији:

Регионални пројекат жељезница у БиХ II Категорија
PT-04/14 Сарајево-Брадина Ремонт Пруге и санација тунела Иван